ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตารางอบรม ITPro For Work สำหรับนักศึกษา รหัส 58 ,59 , และ 60 คณะบริหารธุรกิจ
admin ( 2018-07-06 11:09:34)

เชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : น้ำแม่คาว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
Webmaster ( 2018-06-15 11:45:07)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชากา เรื่อง เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่
admin ( 2018-03-27 12:00:19)

ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0
admin ( 2018-03-26 21:53:00)

คณะบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู งานสาน และขนมพื้นบ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
admin ( 2018-03-20 16:11:00)

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0
admin ( 2018-03-20 16:08:20)

ดูทั้งหมด