ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับพนักงาน 7-ELEVEN
admin ( 2018-10-03 09:34:44)

เชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : น้ำแม่คาว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
Webmaster ( 2018-06-15 11:45:07)

คณะบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู งานสาน และขนมพื้นบ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
admin ( 2018-03-20 16:11:00)

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
admin ( 2018-02-27 12:30:51)

โครงการ BA ติวเตอร์
admin ( 2018-02-26 14:00:14)

โครงการบริหารธุรกิจจิตอาสา จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
admin ( 2018-02-26 13:47:46)

ดูทั้งหมด