ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่คว้าแชมป์โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกัน สื่อสารสร้างสุข “Made by me” มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
admin ( 2019-07-10 10:33:59)

คณะบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู งานสาน และขนมพื้นบ้าน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
admin ( 2018-03-20 16:11:00)

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
admin ( 2018-02-27 12:30:51)

โครงการ BA ติวเตอร์
admin ( 2018-02-26 14:00:14)

โครงการบริหารธุรกิจจิตอาสา จัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
admin ( 2018-02-26 13:47:46)

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 Payap University Research Symposium 2018
admin ( 2018-02-05 22:03:54)

ดูทั้งหมด