หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดกิจกรรมรับขวัญบุนนาคและกิจกรรม payap USR จิตอาสาร่วมแบ่งปันอุทิศสร้างสรรค์สังคมปีการศึกษา 2565

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดกิจกรรมรับขวัญบุนนาคและกิจกรรม payap USR จิตอาสาร่วมแบ่งปันอุทิศสร้างสรรค์สังคมปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว โดยมีกำหนดการดังนี้