หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง รอบเพลงไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ : เพลง ฟ้า ผู้เข้าประกวด นายชวนากร ทองอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง รอบเพลงไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ : เพลง ฟ้า ผู้เข้าประกวด นายชวนากร ทองอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

ในงานศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และ การประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม E.C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ


เพลง ฟ้า ผู้เข้าประกวด นายชวนากร ทองอินทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ - YouTube