หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ NON-DEGREE "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม รุ่นที่ 1"

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ NON-DEGREE "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม รุ่นที่ 1"

จัดอบรม ทุกวันพุธ,วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - 24 ธันวาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 40 คน