หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุม E.C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค