หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต

โครงการ กยศ. ร่วมใจปั่นโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 6 ก.ย. 65 เวลา 9.00 - 15.00 ณ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต ทาง online (Click !!)