หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาลงคะแนนเพื่อรับรองนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาลงคะแนนเพื่อรับรองนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

โดยจัดให้มีการลงคะแนนเพื่อรับรองนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามแนบ