หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประชาสัมพันธ์ในนักศึกษาลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อรับรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ในนักศึกษาลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อรับรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถให้นักศึกษาเลือกตั้งตามระยะเวลา โดย scan ผ่าน qr-code จากโปสเตอร์