หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ชมคลิป Video แนะนำบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ Paradownparp International House (PIH)

ชมคลิป Video แนะนำบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ Paradownparp International House (PIH)

โดยเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานจริงนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ 

Paradownparp International House (PIH) Payap University