หน้าหลัก     

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์

business ( 2021-06-16 10:01:18)

โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลอำเภอสันกำแพง

business ( 2021-05-18 14:37:24)

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอสันกำแพง นำร่องทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

business ( 2021-05-18 13:34:29)

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงาน และโครงการความสุข OK

business ( 2021-03-26 10:02:56)

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา

business ( 2021-03-12 17:56:32)

“โครงการศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลา ปีงบประมาณ 2563” โดยทีมวิจัย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

business ( 2021-03-01 14:10:59)

สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่องกลยุทธ์การตลาดเกษตรยุค New Normal

business ( 2021-03-01 11:28:47)

โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 2 “ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง" คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

business ( 2021-02-26 19:28:18)

สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่องการตลาดเชิงรุกในสถานการณ์ COVID-19

business ( 2021-02-19 10:02:02)

สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์ TCDC จังหวัดเชียงใหม่

business ( 2021-02-19 10:00:54)

ผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ตรุษจีน คุณธีรวุฒิ จรรยาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือวรวุฒิกรุ๊ป และกลุ่มบริษัทโรงแรม The Chiang Mai

business ( 2021-02-17 10:57:27)

งาน "เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน ยุคโควิด-19" โดยสาขาวิชาการจัดการ

business ( 2021-02-16 14:03:38)

นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดให้มีการสัมมนา เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษพิชิตยอดขาย

business ( 2021-02-01 15:36:41)

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จัดงาน HomecomingDay 2563

business ( 2020-11-20 22:22:08)

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

business ( 2020-11-13 23:05:30)