หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน "โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ หลักสูตร Non-Degree รุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน "โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ หลักสูตร Non-Degree รุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม"

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ