หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ปี2566

การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ปี2566

Welcome BA Freshmen class of 2023 โดย อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำคณาจารย์ภายในคณะฯ