หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส ณ ภัตตาคารบุนนาค

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส ณ ภัตตาคารบุนนาค

คณะบริหารธุรกิจ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ บรรยากาศชื่นมื่น มีความสุข ได้รับพรกันถ้วนหน้า