หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ณ หอแสดงดนตรี ดร. สายสุรีย์ จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ณ หอแสดงดนตรี ดร. สายสุรีย์ จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัย