หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการใช่ Facebook & Line อย่างปลอดภัย"

โครงการบริการวิชาการ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ "พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และการใช่ Facebook & Line อย่างปลอดภัย"

โดย คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ณ เทศบาลตำบลออนใต้ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566