หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงาน และโครงการความสุข OK

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงาน และโครงการความสุข OK

จุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการทำงาน และประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ณ ลานกิจกรรม อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2564