หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอสันกำแพง นำร่องทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอสันกำแพง นำร่องทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 10 พ.ย. ที่ห้องหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง โดยนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ โดยมี นายจิรัฏฐ์ กาญจน์บุญเรือง อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพมาให้ความรู้ พร้อมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 40 คนร่วมโครงการในครั้งนี้ และผู้ที่เข้าอบรมจำนวน 4 กลุ่มโอทอป อ.สันกำแพง จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงของนักศึกษาและผู้ประกอบการ และให้กลุ่มผู้ประกอบการเรียนรู้การทำแผนธุรกิจ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ผู้ประกอบการกลุ่มOTOP สันกำแพง ที่เข้าร่วมได้แก่กลุ่ม พจนา งานปัก ซะป๊ะวลัยพรรณ แฟมิลีโครเชต์ และ ทอมเลเธอร์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการมาร่วมโครงการในครั้งนี้ ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1500960/