ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดกิจกรรมรับขวัญบุนนาคและกิจกรรม payap USR จิตอาสาร่วมแบ่งปันอุทิศสร้างสรรค์สังคมปีการศึกษา 2565
business ( 2022-09-08 14:30:55)

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง รอบเพลงไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ : เพลง ฟ้า ผู้เข้าประกวด นายชวนากร ทองอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
business ( 2022-09-01 23:21:19)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ NON-DEGREE "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม รุ่นที่ 1"
business ( 2022-08-31 14:10:08)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม Payap 1st Singing Contest 2022 และการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565
business ( 2022-08-28 15:02:54)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
business ( 2022-08-28 14:54:52)

ดูทั้งหมด