ข่าวสารบริการนักศึกษาด้านงานรักษาพยาบาล 

Link ที่เกี่ยวข้อง

·      ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย

·      สวัสดิการรักษาพยาบาล

·      แนวปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย

สายด่วนเบอร์โทร. 1330 กด 2 และกรอกเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะแจ้ง ร.พ ที่นักศึกษาขึ้นสิทธิไว้

 

สิทธิ์สำหรับนักศึกษาที่ได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

แนะนำโปรแกรมใช้งานบนสมาร์ทโฟน
โดยผ่าน
My Insuarance

แนะนำรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายที่สามารถ
เข้าใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่

Click ที่รูปเพื่อขยาย

Click ที่รูปเพื่อขยาย