เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

EMailPrint

กรกฏาคม 2556

กรกฏาคม 2556


วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่
04/07/2013 - 05/07/2013
08:30 น. - 17:00 น.
คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
05/07/2013
09:00 น. - 11:00 น.
การบรรยายเกี่ยวกับการสร้างตัวอักษรและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Adobe IIIustrator ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
05/07/2013
16:30 น. - 18:00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ” (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
06/07/2013
08:00 น. - 16:00 น.
โครงการ MG รวมใจ สร้างโลกสวย เพื่อน้องสดใส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
06/07/2013 - 07/07/2013
09:00 น. - 16:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Virture Mart” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
08/07/2013
15:00 น. - 17:30 น.
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 6) ห้องประชุม พล.อ.อ. วีระ กิจจาทร
09/07/2013
16:00 น. - 17:00 น.
โครงการอบรม เรื่อง “การเขียน Mind Mapping โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
10/07/2013
11:00 น. - 15:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ #3/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
12/07/2013
09:00 น. - 11:00 น.
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและ Workshop ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
12/07/2013
10:00 น. - 15:00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ #4/2556 ห้องประชุม TR 115 อาคารทรินิตี้
13/07/2013
08:30 น. - 16:00 น.
โครงการ BA Camp และโครงการ BA Cheer ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนศ.ชั้นปีที่1) ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย
13/07/2013
09:00 น. - 12:00 น.
โครงการอบรมเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี .NET ในทางธุรกิจ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
13/07/2013
18:30 น. - 21:00 น.
โครงการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ “Thai Set Dinner” ในรายวิชา HT494 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ร้านอาหารบ้านสวน สันผีเสื้อ
15/07/2013 - 04/10/2013
โครงการเตรียมพร้อมก่อนการเรียนวิชาโครงงาน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
15/07/2013
08:30 น. - 11:00 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ติดอันดับด้วย SEO" ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
16/07/2013
16:00 น. - 17:00 น.
โครงการอบรม เรื่อง “การเขียน Mind Mapping โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป” ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
16/07/2013
17:00 น. - 19:30 น.
โครงการพี่สอนน้อง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 (จัดติวรายวิชา กต.109 และ กจ.109) ห้อง TR 307 , TR 315 อาคารทรินิตี้
17/07/2013
08:00 น. - 10:00 น.
บรรยายพิเศษพร้อมสาธิตการแต่งหน้าจากบริษัทเครื่องสำอางค์ชั้นนำ ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ห้อง CH 112 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
18/07/2013
14:00 น. - 17:00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการงานบริการส่วนหน้า” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
18/07/2013
17:00 น. - 19:30 น.
โครงการพี่สอนน้อง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 (จัดติวรายวิชา บช.111 และ ศท.108) ห้อง TR 307 , TR 315 อาคารทรินิตี้
19/07/2013
09:00 น. - 11:00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ” (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
19/07/2013
14:00 น. - 16:00 น.
โครงการอบรม เรื่อง “การเขียน Mind Mapping โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป” ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
20/07/2013 - 21/07/2012
08:00 น. - 18:00 น.
บริษัทจำลอง HTM Dummy Company by We’re nice จัดโครงการนำเที่ยวภาคเหนือ “Soft Adventure" อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
24/07/2013
09:00 น. - 16:30 น.
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
25/07/2013
17:00 น. - 19:30 น.
โครงการพี่สอนน้อง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 (จัดติวรายวิชา กต.109 , กจ.109, บช. 111)" ห้อง TR 307 , TR 315 อาคารทรินิตี้

Page 1 of 2

Joomla 1.5 themes