เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

เพลงคณะบริหารธุรกิจ Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 21 May 2016 10:49

เพลงคณะบริหารธุรกิจมาร์ชบริหารธุรกิจ

บริหารสร้างสรรค์

จุดดวงไฟ

บริหารคืนถิ่น

Last Updated on Saturday, 21 May 2016 12:26
  Joomla 1.5 themes