เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

Let's Go Travel Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 14 November 2013 03:36


ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว Let’s go Travel
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ


มหาวิทยาลัยพายัพได้มีความร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตย์บริการท่องเที่ยวเชียงใหม่  ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งห้องฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว Let’s go Travel   โดยมีการเปิดให้บริการ ดังนี้


1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว

1.1   หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสำรองตั๋วเครื่องบินขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
1.2   หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินธุรกิจนำเที่ยว

2. บริการสำรองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกสายการบิน

3. บริการจัดรายการท่องเที่ยว จัดทัวร์ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปทัวร์ ดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

4. บริการแพ็คเก็จทัวร์อิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

5. บริการรับติดต่อและให้คำแนะนำในการขอวีซ่าต่างประเทศ

6. บริการสำรองห้องพักในราคาพิเศษทั่วโลก

7. บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว เช่น รถเช่า เรือสำราญ รวมถึงการประกันภัยในการเดินทาง

8. บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการฝึกการสำรองตั๋วเครื่องบิน


สนใจติดต่อ ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว Let’s go Travel อาคารทรินิตี้

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 ติดกับภัตตราคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 416 HOT LINE: 082-898812

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated on Friday, 15 November 2013 02:09
  Joomla 1.5 themes