เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

การบริหารงานของสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 June 2013 08:48
Last Updated on Tuesday, 02 July 2013 03:48
  Joomla 1.5 themes