เมนูหลัก


ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 28 May 2013 01:55


Please see the attached web link for academic paper announcement 2013

Last Updated on Thursday, 05 September 2013 08:37
  Joomla 1.5 themes