โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจ

ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ ดร.สมพิศ ทองปาน ร่วมกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HM331) และรายวิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (HM431) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 จัดโครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์: จากทฤษฎีสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ วิทยากรโดย คุณณัฐกิตติ์ ดำรงมณี ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

Album info