นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ และได้รับรางวัล

Album info