นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนายวสันต์ ระวิวัฒน์ และนายกรวิทย์ เดชคุณมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5

Album info