อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัพายัพ ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

Album info