เมนูหลัก
ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยพายัพ Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 November 2015 07:37

      ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยพายัพ “ท่านคือผู้ที่เราภูมิใจ” เพราะท่านเป็นผลผลิตที่เป็นคนเก่งและดี มีคุณภาพ ยึดมั่นในสัจจะ บริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง มีความกตัญญู เคารพตนเองและผู้อื่น  มุ่งนำมาซึ่งความสุขความเจริญของคนรอบข้างและส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนสังคมโลกให้เกิดความสุขที่มีค่ายิ่งใหญ่ร่วมกัน


Last Updated on Thursday, 05 November 2015 07:40
 
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายขวัญ ศรีจิรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 November 2015 02:55

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายขวัญ ศรีจิรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเหรียญทองแดง  The Professional Chef Battle, Makro HoReCa Challenge 2015 ครั้งที่ 10 รุ่น Junior Chef รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558


Last Updated on Monday, 02 November 2015 12:00
 
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายพิธาน ราชรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับตำแหน่ง Mr. Teen Thailand International 2015 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 November 2015 02:51
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายพิธาน ราชรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับตำแหน่ง Mr. Teen Thailand International 2015

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายพิธาน ราชรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับตำแหน่ง Mr. Teen Thailand International 2015 ในการประกวด Prince & Princes Thailand 2015 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558


Last Updated on Monday, 02 November 2015 02:55
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 July 2015 06:26

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ดีเอ็นเอ (DNA) “เฉียบ ฉลาด ปราชญ์บริหาร” “Be supreme, smart and scholastic with great business management @Payap University”

ขอเชิญทุกท่านเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม Facebook คณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ และลุ้นรับของที่ระลึกมากมายในวันปฐมนิเทศLast Updated on Friday, 10 July 2015 07:18
 
โอกาสพิเศษสุด... มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 February 2015 07:51

“คน รุ่นใหม่เลือกได้ในสิ่งที่ใช่ สร้างแรงบันดาลใจไปสู่งานที่คิด ต้องเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ” เพื่อให้คุณก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ต้องศึกษานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น รับทันที “ทุนการศึกษา มากมายเป็นประวัติการ มาสมัครก่อนได้รับก่อน ดังต่อไปนี้
+ทุนการศึกษา ผู้มีศักยภาพสูง +ทุนเรียนดีเยี่ยม +ทุนเรียนดี +ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ +ทุนส่งเสริมการศึกษา+ ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย +ทุนการศึกษาเยาวชนคริสตจักร +ทุนการศึกษาเยาวชนในชมชนใกล้เคียง +ทุนการศึกษาผู้นำท้องถิ่น +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบโควต้าภูมิภาค +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบรับสมัครตรง ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 851 478 ต่อ 240, 241

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต #สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ #สาขาการตลาด #สาขาการจัดการ #สาขาการโรงแรม #สาขาระบบสารสนเทศ

#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #MBALast Updated on Thursday, 02 April 2015 07:00
 
ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจย้อนหลัง

ภาพข่าวกิจกรรม Updateนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ให้บริการอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ณ ภัตตาคารบุนนาค เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษารายวิชาธุรกิจการบิน (HH 333) ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาระงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดสอบภาคปฏิบัติการบรรยายนำเที่ยววัด โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารายวิชาหลักการและการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ (HH.332) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558


อ. อาชวิน ใจแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการที่จัดโดย The IRES -17th International Conference on Science, Technology and Management (ICSTM) ON September 27th 2015 in Prague, Czech Republic. Paper Title : The Participation of the Network to Promote the Marketing Potential of of Ruamjaiphopeang Community Business Group at Cholae Sub-District, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, Thailand. และได้รับรางวัล International THE IRES- Excellent Paper


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการความสุข OK ปี 6 เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรประจำภาคการศึกษาและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัล ปฎิบัติงานอายุครบ 25 ปี เกษียณอายุงาน และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ห้อง TR115 อาคารทรีนิตี้ มหาวิทยาลัยพายัพ


ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร่วมถวายข้าวสาร อาหาร ของใช้ที่จำเป็นในการช่วยเหลือเด็กๆ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา และยังช่วยกันพัฒนาพื้นที่เพื่อความสะอาด สวยงาม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558


นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการสัมมนาเปิดมิติการท่องเที่ยวอนุภูมิภาค รับ AEC "ก้าวสู่ยุคเออีซี เปิดประตูการท่องเที่ยวมิติใหม่ ไทย ลาว เมียนมา และจีน จะจับมือสร้างความคึกคักอย่างไร" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558


นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงาน และมารยาทการรับประทานอาหาร แก่นักศึกษาสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ภาควิชานันทนาการ สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ภัตตาคารบุนนาค เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558


นายขวัญ ศรีจิรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงและประกาศณียบัตร รายการ The Professional Chef Battle, Makro HoReCa Challenge 2015 การแข่งขันอาหารหลักเมนูฟรีสไตล์ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงแชมป์ระดับชาติ ณ กรุงเทพฯ ส่วนนางสาวสุวารี เดชนู ได้รับเหรียญทองแดงและประกาศณียบัตร และนางสาวธรรยมล นิพันธ์ประศาสน์ ได้รับประกาศนียบัตร โดยมีอาจารย์อรอนงค์ ศรีไพรโรจน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ณ ห้างแม็คโคร สาขาหางดง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553


 
Joomla 1.5 themes

ปฏิทินกิจกรรม

<<  November 2015  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกัน


จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday41
mod_vvisit_counterThis week12
mod_vvisit_counterThis month1109
mod_vvisit_counterAll83009