เมนูหลัก
ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ #40 Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 09 November 2017 14:30

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตและมหาบัณฑิต
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40


 
ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต และ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0" Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 06 November 2017 04:14

ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต และ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0" ดังเอกสารประกอบดังนี้


Last Updated on Monday, 06 November 2017 09:19
 
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 October 2017 06:13

คณะบริหารธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่มุ่งหวังจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  จึงได้จัดทำ “โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน” ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและให้โอกาสที่ดีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเรียนสำเร็จหลักสูตร  ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ห้อง พล.อ.วีระ กิจจาทร


Last Updated on Friday, 27 October 2017 06:25
 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 23 July 2017 14:14


 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 14 July 2017 08:54

กดที่นี่เพื่อรายละเอียดข้อมูลพร้อมหมายกำหนดการกิจกรรม


Last Updated on Sunday, 23 July 2017 14:09
 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษา รหัสปี 59 ขึ้นไป Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 29 March 2017 06:09

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักคณะบริหารธุรกิจ
อาคารทรินิตี้ (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

โทร : 053-851478 - 86 ต่อ 407 (ในเวลาทำงานปรกติ)


 
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 November 2015 07:37

 Click เพื่อดูรายละเอียด ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559


Last Updated on Wednesday, 20 January 2016 04:32
 
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายขวัญ ศรีจิรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 November 2015 02:55

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนายขวัญ ศรีจิรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเหรียญทองแดง  The Professional Chef Battle, Makro HoReCa Challenge 2015 ครั้งที่ 10 รุ่น Junior Chef รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558


Last Updated on Monday, 02 November 2015 12:00
 
โอกาสพิเศษสุด... มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 February 2015 07:51

“คน รุ่นใหม่เลือกได้ในสิ่งที่ใช่ สร้างแรงบันดาลใจไปสู่งานที่คิด ต้องเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ” เพื่อให้คุณก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ต้องศึกษานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น รับทันที “ทุนการศึกษา มากมายเป็นประวัติการ มาสมัครก่อนได้รับก่อน ดังต่อไปนี้
+ทุนการศึกษา ผู้มีศักยภาพสูง +ทุนเรียนดีเยี่ยม +ทุนเรียนดี +ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ +ทุนส่งเสริมการศึกษา+ ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย +ทุนการศึกษาเยาวชนคริสตจักร +ทุนการศึกษาเยาวชนในชมชนใกล้เคียง +ทุนการศึกษาผู้นำท้องถิ่น +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบโควต้าภูมิภาค +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบรับสมัครตรง ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 851 478 ต่อ 240, 241

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต #สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ #สาขาการตลาด #สาขาการจัดการ #สาขาการโรงแรม #สาขาระบบสารสนเทศ

#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #MBALast Updated on Thursday, 02 April 2015 07:00
 
ภาพข่าวกิจกรรมปีการศึกษา2559 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 21 June 2016 03:38
อธิการบดีม.พายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โครงการ"สร้างนักบริหารดีและเก่ง" จัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560


อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ "สร้างโอกาส สร้างอาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพ" เพื่อสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาชีพมัคคุเทศก์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

สาขาการวิชาตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบเงินสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ สอบไล่ปลายภาค ภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายวิชาการจัดการครัวและการประกอบอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก เชฟฉลอง สักกะพลางกูล จากดูสิตดีทู และ คุณหทัยภัทร วีระเพ็ชร์ Demi Chef de Partie โรงแรมแชงกรีลา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะการจัดงาน ณ ภัตตาคารบุนนาค

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คอลัมนิสต์นิตยสารทางการตลาดนิตยสาร MARKETEER และ MARKETEER Online เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

คณาจารย์ และ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "HRM สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริและศูนย์สาธิต และส่งเสริมศิลปะวิชาชีพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ณ น้ำตกหมอกฟ้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ “โครงการบริการวิชาการสู่สังคม: ภูมิใจ ภูมิไทย สร้างสรรค์สังคมแห่งความรู้ผู้สูงอายุ บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา และตระหนักถึงคุณค่าที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประยุกต์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และบูรณาองค์ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ กับการบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ วัดท่าข้าม หมู่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในการเสวนาโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว จัดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดบำเพ็ญประโยชน์ Payap USR ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการแข่งขันนักบริหารดีและเก่ง TMA Business CANVAS for Young Entrepreneur 2016 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ทีมงานประกอบด้วยนายเจษฎา วงษ์อิน, นายพีรดนย์ หล่ออริยะอังกูร สาขาวิชาการตลาด นายวาณิช แสนจิตร สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนายจิรภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตฐานอาชีพมัคคุเทศก์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI จัดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559


อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรม สัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเสริมสร้าง - พัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างจิตใจในการให้บริการ Service Mind ที่ดีสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ"

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัติให้แก่นักศึกษาบริษัทจำลอง M Merge Payap Dummy Company โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้มอบ พร้อมสรุปยอดขาย 9,271,653 บาท และทำพิธีปิดบริษัทจำลอง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง PC417 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

เมื่อวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2559 งานสหกิจศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ และสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้นักศึกษารายวิชา MG496 สหกิจศึกษา (CO-OPERATIVE EDUCATION IN MANAGEMENT) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง TR 115 คณะบริหารธุรกิจ อาคารทรีนิตี้ โดยมีนักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานฯจำนวน 2 คน ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนมีอาจารย์จิระ คำบุญเรือง เป็นอาจารย์นิเทศงานฯ และได้รับกียรติจากจากอาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้มอบมอบสัมฤทธิบัตรLast Updated on Monday, 17 July 2017 16:34
 
Joomla 1.5 themes
ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกัน


จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday20
mod_vvisit_counterThis week18
mod_vvisit_counterThis month641
mod_vvisit_counterAll111587