เมนูหลักปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 January 2015 04:20


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด “งานสัมมนาวิชาการผ้าพี้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

 
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 October 2014 08:55

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 36 สถาบัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 20 October 2014 09:29
 
โครงการ BA CSR ให้กระดาษใช้ซ้ำทำประโยชน์เพื่อคนตาบอด Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 13 October 2014 09:07


 
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 08:08


คณะ บริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 สาขาบริการวิชาการและพัฒนาสังคม โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัลไทย เพื่อสังคมไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

Last Updated on Monday, 20 October 2014 09:28
 
ขอเชิญร่วมแต่งกายในชุดประจำชาติประเทศในอาเซียนและร่วมโครงการกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ “เขียนไว้ที่ข้างฝา ว่าด้วยเรื่อง ASEAN” Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 08:14


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมแต่งกายในชุดประจำชาติประเทศในอาเซียนและร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ “เขียนไว้ที่ข้างฝา ว่าด้วยเรื่อง ASEAN” ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 03:47
 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 06:37


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกๆ ท่านที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 นี้ ทั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจจำนวน 4 ท่าน ที่เราภาคภูมิใจดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร 
2. รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เป็นความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพต่อไป

Last Updated on Thursday, 30 October 2014 08:58
 
ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจย้อนหลัง
ภาพข่าวกิจกรรม
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการความสุข OK 2558 "อยู่ด้วยใจ ให้ด้วยรัก ร่วมกันฟูมฟักศิษย์รักทุกคนให้เป็นคนคุณภาพเต็มคน" เพื่อพบปะสังสรรค์ในโอกาสฉลองปีใหม่และเปิดภาคการศึกษา ณ ห้องประชุม TR115 อาคารทรีนิตี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ


วิทยาลัยนานาชาติและคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะจาก วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรนานาชาติการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสอบภาคปฏิบัติการจัดเลี้ยงอาหารค่ำแบบตะวันตก Christmas Celebrate Night ณ สนามหญ้าอาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557


อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพัฒนาการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปฎิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557ประมวลภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553


 
Joomla 1.5 themes

ปฏิทินกิจกรรม

<<  January 2015  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกัน


จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday64
mod_vvisit_counterThis week98
mod_vvisit_counterThis month1721
mod_vvisit_counterAll62386